شما می توانید در وبسایت نشریه کار متخصصین شهرتان را پیدا کرده

از آنها قیمت گرفته و در صورت تمایل با آنها تماس بگیرید.

نظافت

نظافت منزل و اداره 
ثبت سفارش

نظافت

مبل شویی
ثبت سفارش

نقاش ساختمان

نقاشی ساختمان
ثبت سفارش

باغبان

امور باغ
ثبت سفارش

برق ساختمان

برق کشی ساختمان
ثبت سفارش

لباس شویی

تعمیر لباس شویی
ثبت سفارش

شیشه

شیشه بری
ثبت سفارش

کولر گازی

تعمیر کولر گازی
ثبت سفارش

لوله کش

لوله کش ساختمان
ثبت سفارش

یخچال

تعمیر یخچال
ثبت سفارش

کارواش

کارواش
ثبت سفارش

تعمیر خودرو

تعمیر خودرو
ثبت سفارش

امور باربری

امور باربری
ثبت سفارش

دیجیتال

تعمیر دیجیتال
ثبت سفارش

موبایل

تعمیر موبایل
ثبت سفارش

چرخ خیاطی

تعمیر چرخ خیاطی
ثبت سفارش